search
Log In
9 votes
27 views
in Project Management 1,600 points 7 11 18

2 Answers

3 votes
Boleh kita sebagai pengurus risiko mesti pandai menyesesuaikan keadaan. Adopt and adapt
10,970 points 9 43 89
4 votes
Daftar risiko generik JKR bolehlah dirujuk kerana ia merupakan sebahagian daripada  'lesson learnt'  dalam pengurusan projek. Walaubagaimanapun perlu diingati tiap-tiap projek JKR adalah 'unique' dan mempunyai 'stakeholders' yang lain. Dicadangkan bahawa JKR perlu kemaskini/'review' daftar risiko yang generik setiap tahun.
510 points 1 3 10
...