search
Log In
8 votes
51 views
closed with the note: Answer has been given
in Helpdesk 42,830 points 28 107 208
closed by

1 Answer

2 votes
Salam Hj,

Kebelakangan ini terdapat bot yang cuba untuk mendaftarkan diri di J-CoP untuk spam, oleh itu proses pengesahan pengguna akan dilakukan secara manual bagi mengatasi masalah ini.

Buat masa ini itu adalah cara yang terbaik sebelum integrasi user dari sistem J-CoP dapat diselesaikan.

Namun begitu saya cuba sebaik mungkin untuk membuatkan pengesahan tersebut dalam sela masa 1 hari bekerja, insyaAllah.
9,290 points 17 32 56
0
saya ada jumpa jalan penyelesaian baru untuk block ip spammer. buat masa ini pengguna baru berdaftar boleh terus berinteraksi dengan sistem j-cop.
0
Terima kasih tuan.

Diperhatikan juga bahawa sesiapa sahaja boleh melihat apa yang ada dipaparkan didalam J-cop yang patut menjadi maklumat bagi kakitangan JKR sahaja. Cuma dia tidak boleh menanya dan menjawab soalan didalam J-cop ini. Apakah memang perkara ini dirancang begini?
0
Apabila J-CoP secara rasminya di masukkan dalam network JKR dan integrasian SSO telah selesai, J-CoP hanya boleh diakses oleh staff JKR yang telah authenticate.

Ambil contoh seperti sistem http://jpedia.jkr.gov.my. User public hanya boleh access muka depan dan untuk capaian maklumat yg lain, user public perlu authenticate ke dalam sistem.
...