search
Log In
12 votes
226 views
Sekirnya berlaku sesuatu perkara di tapak yang menyebabkan kontraktor mengalami kerugian besar dan mahkamah memutuskan pegawai perlu membayar pampasan akibat keputusan yang tidak wajar yang telah dibuat oleh pegawai JKR tersebut.
in Human Resource Management 42,860 points 28 108 208
2
Sesuatu kemalangan atau insiden yang berlaku akan dibayar oleh pihak insurans setelah mereka berpuashati bahawa ianya benar perkara yang membenarkan bayaran boleh dibuat oleh mereka dan itupun setelah dipastikan bahawa premium benar-benar telah dibuat iaitu sebelum dari tarikh insiden itu berlaku. Ia tidak akan boleh diberi pampasan sekiranya premium dibuat setelah insiden berlaku.

5 Answers

3 votes
 
Best answer

Pegawai Perkhidmatan Awam adalah dikecualikan dari mencarum kepada skim yang ditubuhkan di bawah Akta Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja 1969 (PERKESO). Dengan pengecualian ini, Pegawai Kerajaan di bawah Skim KWSP dan Pegawai Berpencen yang mendapat kemalangan atau kecederaan tidak kepada tahap hilang upaya tidak akan mendapat apa-apa faedah pampasan jika berlaku kemalangan atau kecederaan ke atas diri. Walau bagaimanapun, Kerajaan telah mewujudkan satu Skim Bayaran Pampasan (Ex-Gratia) secara pentadbiran oleh Perbendaharaan.

Faedah yang diberi di bawah Skim ini adalah melibatkan kemalangan atau kecederaan yang mengakibatkan:
(a) kematian;
(b) hilang upaya kekal dan terpaksa ditamatkan perkhidmatan; dan
(c) hilang upaya kekal tetapi tidak sampai kepada tahap ditamatkan atau disarakan daripada perkhidmatan.

Sila rujuk Pekeliling Perbendaharaan WP6.2 Skim Bayaran Pampasan (Ex-Gratia) Bagi Pegawai Kerajaan Di Bawah Skim Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Dan Pegawai Berpencen Yang Ditimpa Kemalangan Atau Kecederaan Termasuk Yang Teraniaya Anasir-Anasir Jahat Semasa Menjalankan Tugas Rasmi.

Perlu diingatkan, kemalangan tidak hanya berlaku di tapak bina sahaja manakala Kad Hijau CIDB hanya untuk kegunaan di tapak bina sahaja. Personel Binaan yang memiliki Kad Hijau akan diberikan perlindungan di bawah Pelan Takaful Personel Binaan berkelompok CIDB. Pelan ini adalah merupakan satu bentuk perlindungan berdasarkan konsep Hibah (Pemberian/Hadiah) yang mana pembayarannya tertakluk kepada budi bicara dan pertimbangan CIDB.

6,740 points 4 17 52
edited by
4 votes
Saya rasa adanya Kad Hijau CIDB akan beri sedikit perlindungan atas kemalangan di tapakbina.
23,880 points 32 80 152
1
Assalam,

I totally agreed.I once asked the insurance man,are we covered under CAR policy by the contractor?No definite answer given.....So make sure anakbuah kita ditapak at least ada Kad Hijau dari CIDB ini dan pastikan direnew!!!!
6 votes
Sekiranya berlaku apa-apa musibah/kemalangan didalam atau diluar waktu kerja menyebabkan kematian pegawai kerajaan yang telah confirm, adakah keluarga mangsa dapat apa-apa pampasan berbentuk duit atau gaji bulanan/pencen?
2,270 points 4 12 18
4 votes
Dicadangkan digunakan Perlindungan berasaskan TAKAFUL kerana bertepatan dengan syarak
4,470 points 12 37 52
4 votes

siapa yang ada kad hijau CIDB mmg ade perlindungan insurans. insurans akan dibayar kepada penama yang kita letak (kematian). sila klik sini untuk dapatkan maklumat lanjut tentang perlindungan insurans yang kita dapat bila ada green card CIDB.
http://jcop.vms.my/qa/?qa=blob&qa_blobid=3454174166624733348

1,930 points 2 13 26
...