search
Log In
8 votes
21 views
in Project Management 1,170 points 5 10 17

2 Answers

1 vote
Pengurusan risiko patut disediakan pada peringkat perancangan. Dengan cara ini, semua risiko diperingkat perancangan hinggalah ke peringkat penyerahan dapat dikenalpasti dan diurus. Sebagai contoh, seandainya pengurusan risiko mula dilaksanakan dalam peringkat pembinaan, semua risiko diperingkat terdahulu (perancangan, perolehan dan rekabentuk) tidak diurus. Kesannya, risiko tersebut menjadi masalah dan terpaksa ditangani oleh S.O. atau wakil S.O.
2,440 points 2 8 23
1 vote
Actually masa project initiation lagi perlu tengok risiko projek ini...kalau projek ini terlalu berisiko tinggi mungkin projek ini tidak perlu dilaksanakan terus. Kalau nak buat juga nyatakan semua keperluan dalam menangani isu risiko ini kepada central agency dan pelanggan untuk dimuktamadkan keperluannya.
9,200 points 17 35 86
...