search
Log In
13 votes
521 views
in Human Resource Management 9,530 points 25 58 109

2 Answers

9 votes
 
Best answer

Asalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

Untuk makluman tuan, tiada sebarang dasar yang memperuntukkan "travelling day" bagi pegawai yang diarahkan bertugas rasmi di luar stesen. Perkara ini adalah tertakluk kepada budi bicara dan kelulusan Ketua Jabatan masing-masing.

Tuan boleh menghubungi pegawai JPA seperti dibawah:

Siti Ainul Basyirah binti Ab Ghani

Penolong Pengarah

Sektor Penyelidikan

Bahagian Saraan

Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Tel: 03-83164473

E-mel: [email protected] 

Sekian, terima kasih

27,300 points 38 98 203
selected by
4 votes

Saya bersetuju dengan penjelasan En. Khudri, istilah travelling day banyak digunakan di sektor swasta tetapi bukan di sektor kerajaan.cool

4,400 points 12 37 51
0
Cuma nak tanya, istilah tersebut mungkin tidak wujud tetapi bagaimana dari aspek praktikalnya? Terima Kasih.
0
Peraturan syarikat swasta amat longgar dan berubah-ubah mengikut kesesuaian pengurusan mereka. Ada juga yang langsung tak bagi peluang, malam travel esok pagi terus kena ada kat pejabat.

Pada pandangan saya yang penting adalah budi bicara dan keikhlasan kakitangan itu sendiri.
...