search
Log In
10 votes
132 views
in Human Resource Management 1,900 points 3 13 30

1 Answer

5 votes
 
Best answer
Definisi pakar adalah berbeza dari satu  individu kepada satu individu yang lain. Ada yang mendifinisikan pakar mesrti ada kelulusan PhD dan telah membentangkan kertas kerja peringkat antarabangsa berulang kali (bilangan di JKR agak terhap jika kriteria ini diambil kira) manakala ada yang lain mendifinisikan pakar apabila seseorang telah berupaya melaksanakan tugasan dalam bidang tertentu  dan boleh menjadi mentor/Assessor  kepada pihak yang lain dan telah pun mempunyai certification (pensijilan) dalam bidang tersebut (bilangan ini ramai di JKR jika kriteria ini diambil kira).

Sebaiknya JKR perlu ada definisi  yang TETAP dan di TERIMA PAKAI  oleh SEMUA warga JKR TANPA MENGIIRA  peringkat atasan, pertengahan mahupun bawahan kerana ia  melibatkan pembangunan kerjaya kepada SEMUA WARGA  JKR.

Ianya MENJADI NADI  kepada samada program pensijilan (seperti Program Pensijilan Pengurus Projek yang telah dikendalikan oleh PROKOM atau pensijilan Jurutera Struktur yang sedang  dikendalikan oleh CKASJ) mendapat sambutan dari warga JKR.
7,250 points 9 29 47
selected by
...