search
Log In
32 votes
104 views
in Assets & Facilities Management 2,000 points 9 15 23

1 Answer

1 vote

Merujuk kepada Manual SPB Keluaran 05 bertarikh 1 Jun 2017,  m/s 16 Klausa 4.3.2 perkara 3 menyatakan bahawa skop Pengurusan Penyenggaraan adalah bagi aset di bawah milikan Kementerian Kerja Raya atau kawalan senggara JKR yang jumlah kos kontrak melebihi RM 500,000.00.

2,650 points 2 7 24
...