search
Log In
10 votes
60 views
in Project Management 1,170 points 5 10 17

2 Answers

1 vote
 
Best answer
Jika Risk Manager belum dilantik semasa Perancangan, Rekabentuk  atau perolehan, Risk manager boleh juga boleh dilantik semasa permulaan pembinaan.
1,080 points 2 4 12
selected by
3 votes
Pengurus Risiko harus dilantik pada peringkat perancangan projek kerana pelaksanaan pengurusan risiko adalah sebaik-baiknya dimulakan di peringkat perancangan. Pelaksanaan pengurusan risiko diperingkat perancangan akan dapat menangani risiko di semua peringkat projek - perancangan, rekabentuk, perolehan, pembinaan dan penyerahan.
2,440 points 2 8 23
...