search
Log In
13 votes
513 views
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Bagaimanakah cara untuk mendapatkan maklumat mengenai Direktori pegawai di setiap bahagian pada paparan Laman Web baru Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur Dan Jambatan.. Laman Web baru  tidak memaparkan maklumat mengenai direktori staff sebagaimana Laman Web lama  yang lebih memudahkan pengguna untuk mencari maklumat..

sekian, terima kasih
in Stakeholders Management 27,300 points 38 98 203
0
Saya pun mengalami masalah yang sama walaupun saya di dalam Cawangan yang sama

2 Answers

0 votes
Soalan ini sudah tidak relevan lagi selepas pengstrukturan semula Cawangan-cawangan di JKR. Cawangan Kejuruteraan Awam Struktuk dan Jambatan telah bertukar kepada Cawangan Kejuruteraan Awam dan Struktur
2,920 points 2 4 4
2 votes
800 points 11
0

Terima kasih atas perkongsian 

...