search
Log In
8 votes
69 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 690 points 1 5 7
recategorized by

2 Answers

2 votes
 
Best answer

Buat masa sekarang memang IWK membuat peyelenggaraan sistem pembentungan. Masalah yang dihadapai adalah data-data yang ada didalam Sistem Penyelenggaraan IWK adalah hak milik kerajaan tetapi SPAN dan JPP terpaksa mendapatkannya dari IWK. Hasilnya adalah data-data Sistem Pembentungan dan data-data penyelenggaraan adalah dibawah IWK dan tidak disimpan dimana-mana sistem milik kerajaan dan pengurusan penyelenggaraan akan menjadi lebih rumit dan kos yang mahal.

Sekiranya pihak kerajaan membuat kerja-kerja penyelenggaraan sistem sendiri maka semua maklumat dan data akan berada didalam sistem kerajaan sendiri maka akan memudahkan dan menjimatkan kos penyelenggaraan sistem pembentungan. Perkara ini berlaku semasa kerajaan hendak mendapatkan data-data dari pihak IWK untuk membantu pembangunan sistem mySPATA.

3,400 points 2 12 26
selected by
1 vote
Jika penyenggaraan sistem kumbahan diserahkan kepada IWK maka kos penyenggaraan ditanggung sepenuhnya oleh IWK dan IWK merupakan agensi yang mempunyai kepakaran dalam pengurusan sistem kumbahan negara.Bagi membolehkan IWK mengambilalih kerja-kerja penyenggaraan sistem kumbahan maka agensi pelaksana hendaklah memenuhi syarat-syarat  & spesifikasi IWK.

Selepas itu bil akan dikenakan kepada semua premis yang menikmati perkhidmatan ini.
1,710 points 5 15 26
...