search
Log In
8 votes
158 views
Kontraktor utama diberi pilihan untuk memilih Wang Jaminan Pelaksanaan bagi menggantikan Bon Pelaksanaan. Adakah pilihan ini juga terpakai untuk Subkontraktor dinamakan?
in Contract Administration 580 points 1 5 13

3 Answers

5 votes
 
Best answer
Buat masa ini WJP tidak boleh menggantikan Bon Pelaksanaan bagi Subkontraktor Dinamakan kerana ianya tidak dinyatakan dalam Syarat2 Kontrak NSC.
880 points 3 6 11
selected by
2 votes
Just to share,

Even SPP5/2007 tidak membenarkan WJP untuk NSC.. Lagipun agak rumit dalam mengawal kedudukan kos projek...,kemasukan WJP ke akaun amanah, dari segi accountingnya dll.. Saya dah terkena sekali....kena explain panjang lebar ke AG.....
6,610 points 3 31 57
1 vote
Tiada peruntukan WJP untuk NSC dalam Syarat-syarat Kontrak dan 1PP/PK4 tidak membenarkan WJP untuk NSC kerja.
690 points 2 13
...