search
Log In
11 votes
126 views
in Mechanical 490 points 1 5 7

4 Answers

4 votes
Rekabentuk dan guna sistem yang murah, user friendly, tahan lama dan easy and low maintenance
10,970 points 9 43 89
0
Biasanya sistem yang murah, tak tahan lama & kos maintenance tinggi...
0
mudah disenggara
4 votes
beri sistem mekanikal yang selesa dan kurang memberi masalah. can feel but cannot taste
1,510 points 1 5 18
0
Pemasangan sistem mekanikal mestilah dipasang dengan kemas, teratur, mengikut amalan kejuruteraan yang terbaik serta Value for Money. Tidak guna memasang sistem yang canggih tetapi memerlukan kos penyelenggaraan yang tinggi  untuk membolehkan sistem tersebut berfungsi berterusan.

Sistem yang disediakan mestilah " Fit for Purpose" , realiable dan mudah di kendalian oleh pihak pelanggan dengan latihan yang berpatutan.
3 votes
Pada pandangan saya ciri-ciri rekabentuk hendaklah mengambilkira design for maintainability (DFM).Ini akan membantu meningkatkan life cycle sesuatu sistem terutama sistem mekanikal yg perlu penyenggaraan secara total. Tiada guna kalau kita design dgn produk yg mahal tetapi penyenggaraan yg rumit dan kos yang tinggi kepada client.
680 points 2 4 11
1 vote
Bila terbaca 'exceed clients expectation' kadang adakah sebagai perekabentuk kita telah memahami apakah yang akan di ' expectation' oleh pelanggan tersebut? Atau pelanggan juga tidak expect akan ada maklumat lain yang akan menukar apa yang di 'expect' kan selama ini.

Berdasarkan pengalaman, semasa mengikuti kursus "design thinking" pada tahun 2015 yang lalu, bila kajian dibuat ketika itu berkenaan tempat "makan yang ideal" yang dijalankan di Pusat perubatan UM, terlalu banyak perkara atau variable yang akan terpaksa dianalisa bagi memuaskan kehendak-kehendak pelanggan itu sendiri atau pelanggan kepada pelanggan itu sendiri.

Jadi analisa perlu menyeluruh dan seharusnya melepasi kehendak pengguna akhir pemasangan yang dirancang.

Sangat setuju dengan pandangan Ir Gopal, sistem tidak semestinya canggih tetapi "Fit the Purpose".
34,990 points 18 61 148
...