search
Log In
9 votes
187 views
in Human Resource Management 1,510 points 1 5 18
retagged by
0
Mengadakan proses Temuduga Untuk Kenaikan Pangkat bukanlah perkara asing. Pada pandangan saya, apa yang penting adalah bagaimana untuk mendapatkan keberkesanan dalam permarkahan. Di sini perlu ada proses penyelarasan terhadap permarkahan yang diberikan oleh beberapa penemuduga. Secara rasionalnya sebagai manusia biasa sudah tentu permarkahan antara semua penemuduga bergantung kepada tahap yang berbeza-beza antara satu sama lain. Jika ini telah dilakukan, kita seharusnya menerima keputusan yang bakal diperolehi dengan berlapang dada.

2 Answers

4 votes
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera... Saya tidak dapat menjawab bagi keseluruhan kementerian yang ada, tetapi di Kementerian Kewangan, perkara tersebut tidak dipraktiskan.. Malahan, mereka terkejut bila saya maklumkan saya perlu diinterview utk kenaikan pangkat... Mesti ada sebab yang baik interview di adakan. Salah satu daripadanya mungkin ingin mengenali personaliti seseorang pegawai lebih dekat lagi dan kredibiliti menjawab soalan dengan profesional. Di JKR, pegawai kita kurang 'soft skill'. Kita hebat di atas kertas, tetapi bila 'face to face' kita agak gugup. Mungkin ini merupakan permulaan yang baik.. Just my 2 cents..
220 points 1 1 5
3 votes
Proses temuduga memberi peluang kepada penilai/penemuduga untuk lebih mengenali calon dengan lebih dekat dan melihat dengan sendiri keupayaan calon itu untuk bercakap secara spontan, tahap keyakinan diri, keupayaan untuk berkomunikasi dan berinteraksi serta sikap seseorang calon itu.

Proses temuduga juga memberi peluang kepada calon untuk menonjolkan perwatakkan yang menarik serta dapat menyuarakan hasrat, cadangan dan idea menarik demi menaikkan imej Jabatan.

An interview can differentiate between a person who can talk with substance and a person who is all talk with no substance.
10,740 points 10 42 73
...