search
Log In
14 votes
190 views
Setakat ini bagaimanakah sambutan penggunaan SPAH di dalam projek-projek JKR? Adakah semua projek yang dilaksanakan JKR menggunakan SPAH atau hanya segelintir?
in Miscellaneous 3,210 points 3 14 24
retagged by

5 Answers

4 votes
Projek R & R Perasing, LPT menggunakan SPAH yang dibangunkan oleh CKASJ.Mekanikal komen

pada pam sistem.
1,510 points 1 5 18
5 votes
Sebagaimana yang kita ketahui SPAH adalah sistem yang dapat mengurangkan penggunaan air contoh nya dari  pihak SYABAS dan sebagainya,  tetapi di JKR masih di peringkat awal dan sehingga kini kurang dari 50 projek JKR yang direkabentuk menggunakan SPAH.
490 points 1 5 7
3 votes
Projek2 Klinik Kesihatan jenis 3 yang pakai rekabentuk baru ( TEJA) akan guna SPAH.
23,880 points 32 80 152
8 votes
Penggunaan SPAH telah mula diaplikasi dalam beberapa projek-projek Keselamatan bagi mematuhi kehendak Pihak Berkuasa Tempatan (PBT), antaranya Majlis Perbandaran Kedah, Johor,  Melaka  dan Kelantan.   Utk makluman, pihak CKASJ sedang menyiapkan deraf polisi pelaksanaan SPAH untuk JKR dan deraf tersebut akan dibentangkan ke mesyuarat JPP dalam masa terdekat.
690 points 1 5 7
4 votes
CPPT/CKP telah melaksanakan projek-projek secara IBS dipendalaman negeri Sabah dan Sarawak pada tahun 2012-2013. Kesemua blok bangunan (bilik darjah, rumah guru, asrama, dewan makan, blok pentadbiran dan tandas) disedikan tangki2 air bagi menadah air hujan. Dimana perlu pam-pam disediakan dan elevated tank dibina.

Dikawasan2 pendalaman Sabah dan Sarawak menyediakan tangki-tangki tadahan air hujan/air bukit adalah keperluan asas yg.perlu disediakan
720 points 2 10
...