search
Log In
9 votes
157 views
in Assets & Facilities Management 490 points 1 5 7

3 Answers

3 votes
Salah satu Lesson Learnt yang diperolehi setelah melalui Post Occupancy Evaluation yang pernah saya terlibat adalah, Peringkat Perancangan yang pendek (fast track) kerap membawa kepada beberapa perubahan kerja disebabkan terlepas pandang semasa penyediaan lukisan (lukisan tiada) atau tertinggal di BQ walau dilukisan telah ada dinyatakan atau percanggahan kuantiti yang terlalu besar (kuantit BQ kurang dari kuantiti sebenar di lukisan tender..
9,530 points 25 58 109
2 votes
POE ini satu amalan yg baik. Dah cuba buat ikut cara sendiri. Boleh ke HODT buat edaran contoh-contoh presentation yg pernah dibuat sebagai rujukan terutama di peringkat negeri atau daerah?
7,290 points 15 33 66
3 votes
POE adalah salah satu mekanisma yang baik bagi mendapatkan maklumat tentang kepuasan pengguna sesebuah bangunan yang telah diduduki dalam sesuatu tempoh. Semasa peringkat pembangunan garis panduan POE kami telah laksanakan beberapa siri Penilaian POE dan juga beberapa penambahabaikan bagi memantaapkan dokumen Garis Panduan POE ini.

Di antara lesson learnt yang boleh diperolehi daripada Penilaian POE ini adalah :

1) Rekabentuk yang memenuhi keperluan sebenar pengguna. Seringkali kita dapati setelah projek diserahkan kepada pelanggan maka mereka terus melaksanakan ubahsuai. Kenapa ini terjadi? Kebiasaannya adalah kerana rekabentuk yang diberikan tidak memenuhi keperluan pengguna.

2) Dengan menjalankan POE maka, masalah yang sering berulang (recurring) dapat diatasi kerana masalah tersebut telah dikenalpasti semasa POE dijalankan. dan Laporan POE ini akan dikongsi dengan semua kakitangan JKR terutama sekali kepada pasukan perekabentuk.

3) Kos Ubahsuai setelah projek disiapkan dapat dielakkan kerana Laporan POE yang lalu dapat dijakdikan sebagai panduan kepada pasukan projek bagi menghasilkan satu projek yang berkualiti.

4) POE juga dapat membantu di dalam mengenalpasti kepada sesuatu punca masalah atau isu yang berkaitan antara pengguna bangunan dan aset bangunan itu sendiri. Sebagai contoh terdapat kakitangan yang menyatakan suhu penghawa dingin adalah terlalu sejuk. Walaubaimanapun, selepas kajian dibuat didapati suhu penghawa dingin adalah normal. walaubagaimanapun dari satu aspek pengguna bangunan telah ditemui iaitu aspek pakaian yang mana ianya mempengaruhi tahap keselesaan pengguna bangunan tersebut.

Oleh itu, POE ini adalah satu mekanisma yng perlu kita praktikkan demi ke arah perkhidmatan aset yang optimum.... InsyaAllah....
22,410 points 22 84 142
0

Perkara 1 di atas:

  • Kehendak atau dasar Bahagian Pembangunan Kementerian Pelanggan tidak selari dengan kehendak end-user. Perekabentuk diarah untuk mematuhi kehendak Kementerian Pelanggan.
  • Peralatan atau kemudahan di pejabat, diuruskan sendiri oleh Bahagian Perolehan Kementerian Pelanggan. Walaupun perbincangan telah dijalankan dari segi saiz dan lain-lain perkara teknikal, ada kalanya peralatan tersebut sudah tidak lagi dikeluarkan atau telah dinaiktaraf ciri-ciri termasuk saiz. Jika dahulunya peralatan tersebut diletakkan di atas lantai meja, tetapi peralatan yang baru dinaiktaraf dari jenis floor mounted. Perkara ini perlu dibincangkan dengan pelanggan dari masa kesemasa (walaupun dalam waktu pembinaan) bagi pengesahan saiz peralatan dan keperluan teknikal terkini, kerana ini akan melibatkan lain-lain sistem, seperti paip air, M&E.

 

...