search
Log In
8 votes
93 views
in Project Management 1,310 points 1 2 10

4 Answers

3 votes
 
Best answer
Tak perlu setiap hari. Sebulan sekali dah cukup sekiranya PM boleh mendapatkan maklumat terkini dan tepat bila diperlukan dan projek tidak menghadapi sebarang masalah yang serious. Yang penting PM dapat buat keputusan dan bertindak segera untuk menyelesaikan isu/masalah yang timbul. Lawatan lebih kerap adalah perlu seperti seminggu sekali untuk mendapat gambaran lebih jelas bagi projek-projek yang bermasalah.
7,290 points 15 33 66
selected by
4 votes
Project management is a combination of art and science. there is no definite answer for this question. PM must evaluate the scenario and act accordingly
4,130 points 11 18 39
2 votes
enough time to settle issues pertaining to site problem
10,970 points 9 43 89
3 votes
Bagi saya, PM seharusnya mempunyai rekod dan pengetahuan keadaan di tapak setiap hari: Ini boleh dicapai dengan beberapa keadah:

1) Mempunyai Jadual Khas isu2/risiko projek yang telah dikenalpasti /update melalui bengkel pengurusan risiko atau mesyuarat tapak dan disimpan di dalam handphone/tablet/laptop

2) Sesuatu isu yang dilaporkan dari masa ke semasa oleh pekerja,site agent,penduduk,public atau kontraktor mestilah disiasat seberapa segera dengan turun ke tapak bersama pihak kontraktor,perunding dan pengadu. Semua perbincangan dan keputusan samada di buat di tapak mestilah di rekod di dalam site diary dan dapatkan tandatangan pihak yang terlibat.

3) Kemudian, pihak yang ditugaskan membuat tindakan susulan mestilah melaksanakan arahan itu dalam masa 3 hari dari tarikh lawatan melalui surat rasmi kepada pihak2 lain yang berkaitan dengan memberi due date yang munasabah.

4) Isu/aduan/risiko ini perlu dipantau setiap minggu melalui Jadual Khas Isu/Risiko oleh PM dan jika tertangguh daripada due date yang telah ditetapkan, maka mesyuarat khas melibatkan pihak2 tadi atau surat susulan hendaklah dibuat serta merta.

5) Kesimpulannya, PM should spent more time at site when there is issues arised or risk should be taken care of. Otherwise, twice a month during technical/site meeting should be okay.
6,820 points 14 37 100
...