search
Log In
12 votes
129 views

Bahagian Dasar Sumber Manusia telah melancarkan kaji selidik mengenai kesesuaian pemakaian Dasar Penempatan & Pembangunan Kerjaya (DPPK) kepada pegawai P&P di JKR Malaysia yang telah diguna pakai sejak Oktober 2011. Maklumbalas daripada pegawai P&P adalah amat penting untuk penambahbaikan DPPK yang pada masa hadapan.

Bersama-sama ini saya sertakan URL kaji selidik untuk tuan/puan menjawab kaji selidik tersebut.

 

URL:  http://prepaid.my/dasarpenempatan/ind...

in Human Resource Management 740 points 2 3 9
1
Adakah dengan kajian kaji selidik ini yang di isi setiap tahun di ambil kira penempatan pegawai dan pembangunan kerjaya?

1 Answer

6 votes
Dimanakah  icon dalam laman web JKR yang boleh saya  downloadkan dasar ini sebagai rujukan?
7,250 points 9 29 47
...