search
Log In
10 votes
36 views
Pada masakini terdapat banyak website jabatan kerajaan  di Malaysia yang telah mewujudkan maklumat mengenai info banjir untuk hebahan awam seperti :

1. JKR - E - bencana

2. JPS - info banjir

3. MKN (Majlis Keselamatan Negara )

4. JAS (Jabatan Alam Sekitar )

5. Jabatan Metereologi - info cuaca & hujan

Situasi ini adalah menyukarkan orang-orang awam & jabatan-jabatan serta pemimpin-pemimpin negara dan negeri untuk mendapatkan maklumat terkini kerana perlu melayari pelbagai website untuk mendapat info keadaan jalan, paras air sungai, cuaca, maklumat hujan , bantuan kerajaan dan lain-lain lagi maklumat.

Oleh itu sukacita saya ingin mencadangkan agar  pengurusan atasan JKR dapat mempertimbangkan cadangan ini dan membawa perkara ini kepada kerajaan agar dapat mewujudkan hanya satu website sahaja untuk info BENCANA dan input-input disediakan/dikemaskini oleh jabatan-jabatan yang berkaitan dengan maklumat tersebut. Dengan ini maka pembaziran masa & kewangan dapat dielakkan serta maklumat dapat dikongsi bersama oleh pihak-pihak yang berkepentingan.Terima kasih.
in Stakeholders Management 1,710 points 5 15 26

1 Answer

2 votes
Setuju dengan cadangan tuan. Mungkin setiap agensi dapat memuat turun maklumat bencana berkaitan dengan jabatan masing-masing dalam web site Bencana utama.

Semua maklumat tersebut juga dapat di link kepada website jabatan masing-masing supaya maklumat tersebut juga dapat di paparkan dalam website jabatan masing-masing  - jika tidak - nampak macan jabatan tersebut tidak buat kerja.........

Terima kasih
7,620 points 12 29 53
...