search
Log In
11 votes
109 views
in Contract Administration 370 points 2 3 5

4 Answers

3 votes
Setuju kerana ia dapat mengatasi kelewatan perlaksanaan projek serta pemilihan oerunding yg mempunyai rekod terbaik. Sila rujuk SPP 2/2011 pasal kuasa dan had perlantikan consultant oleh agensi. Agensi boleh lantik secara terus ikut had yg ditetapkan. Sila juga rujuk SPP 6/2010 dimana pihak agensi juga boleh mengenakan LAD pd consultant atas kegagalan consultant tersebut. Pihak yang melantik perlu ikut aturcara yang betul semasa perlantikan agar tindakan boleh diambil keatas pihak consultant.
10,970 points 9 43 89
edited by
3 votes
Saya berpendapat  Sektor Pakar adalah lebih relevan/baik untuk melantik perunding2 akitek, sivil & struktur, mekanikal, elektrikal,ukur bahan, dll, sebab merekalah sebagai HODT yang akan " check & verify/validate" rekabentuk & lukisan2 oleh perunding2 berkaitan.
23,840 points 32 80 152
3 votes
Mengikut SPP bil 2/2011 perlantikan perunding telah ditetapkan menggunakan 3 kaedah bergantung kepada nilai projek.  Kuasa perlantikan diberi kepada Agensi mengikut had nilai yang telah ditetapkan.  Tidak kira samada sektor pakar atau sektor bisness yang melaksanakan perlantikan tersebut, yang penting hasrat perlantikan boleh dibuat dengan cepat dan pelaksanaan projek tidak lewat dan tidak terjejas.
2,760 points 4 14 39
2 votes
Syor ini perlu mengambilkira struktur organisasi JKR sediada yang tidak mempunyai Unit Komunikasi & Khidmat Teknik Pakar (UKKT Pakar) di Cawangan Kerja. Pegawai-pegawai dalam kumpulan HOPT mungkin terdiri daripada bidang sivil atau arkitek sahaja dan bukan semua bidang. kemungkinan perlantikan untuk bidang yang lain adalah kurang effektif kerana tiada wakil pakar di situ dan wakil dari cawangan pakar tetap diperlukan.
6,020 points 11 32 55
...