search
Log In
8 votes
98 views
in Civil 410 points 1 6 9

1 Answer

4 votes
Pandangan saya...

Warranty of contract adalah diantara NSC dengan Main Kontraktor.Sekiranya terdapat kerja pembaikan yang perlu dilakukan oleh NSC,...WPP/PP akan mengarahkan Main Ctor untuk ambil tindakan,. Main Ctor  pulak akan mengarahkan kerja pembaikan dijalankan oleh NSC tersebut..

Sekiranya NSC gagal, maka Main Ctor boleh merampas bon NSC yang ada dalam simpanan beliau.....dan Main Ctor sendiri mengambil tindakan pembaikan....

Sekiranya Main Ctor juga gagal memperbaiki kecacatan, maka WPP/PP boleh melantik pihak ketiga untuk tujuan tersebut.

Uruskan Bayaran? Jika masih terdapat baki bayaran kepada NSC (direct payment to NSC)..maka potongan boleh dibuat dengan mudah.....,kos pihak ke 3 ini ditunjukkan dalam JKR 66A(PM). Ini bermaana kos Harga kontrak keseluruhan dikurangkan sebanyak kos pihak ke3 itu. Namun mesti akan perkiraan dimana you akan tunjukan bahawa nilai bayaran direct ke NSC juga berkurangan by that amount.

Jika bayaran direct kepada NSC dah habis/tiada, maka Main Ctor utama akan tanggung kos pihak ke 3 itu tapi dia boleh rampas Bon NSC tersebut.

Asalkan you jelas dengan kedudukan kewangan kontrak tersebut..able to explain to AG/Bendahari...fine!!!(kekadang AG/Bendahari tak faham...kena bincang atau jelaskan..)
6,610 points 3 31 57
...