search
Log In
11 votes
152 views
in Assets & Facilities Management 220 points 1 2 3

1 Answer

2 votes
Penggunaan ccms telah diamalkan oleh cawangan perkhidmatan Senggara sebelum ini...
Untuk kontrak baru 2015 juga, pihak bsfb dalam proses untuk memperluaskan modul di dalam cmms yang akan digunapakai untuk laporan...

Pengalaman saya ketika di Propel, syarikat yang membuat penyelenggaraan untuk PLUS juga menggunapakai CMMS bagi pengurusan fasiliti Lebuhraya yang dijadikan sebagai laporan dan semakan untuk membuat pembayaran..
28,060 points 38 98 208
edited by
...