search
Log In
14 votes
100 views
in Mechanical 490 points 5 7 10

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Projek sistem pencegah kebakaran yang mensyaratkan SGP ialah fire suppression system untuk bangunan pencawang TNB.Untuk mematuhi syarat ini, spesifikasi fire suppression system untuk Pencawang TNB telah ditambah syarat bahawa agen hendaklah dari jenis yang diluluskan oleh TNB.

Berkaitan dengan keperluan syarikat  panel TNB untuk pemasangan fire supression system di bangunan TNB, satu diskusi dengan TNB dengan telah diadakan dan difahamkan daripada TNB bahawa syarat tersebut merupakan syarat yang dikenakan bagi memastikan produk SGP diberi jaminan 5 tahun oleh pembekal. kesukaran yang akan dihadapi oleh CKM apabila  NSC mekanikal yang dilantik melalui perolehan tender terbuka  adalah  bukan panel kontraktor TNB  adalah  tidak di iktiraf oleh TNB.

Walaubagaimanapun, pada dasarnya TNB bersetuju memberi pengecualian terhadap projek-projek JKR, tetapi mensyaratkan pembekal produk mengesahkan pemasangan oleh NSC Mekanikal.

Perbincangan lanjut akan diadakan lagi dalam tempoh terdekat.
1,510 points 1 5 18
selected by
0

Perbincangan telah diadakan bersama TNB dan pihak CKM telah membuat pindaan terhadap seksyen 3.7, item 2.2. :spesifikasi Teknikal Bagi Sistem Pencegah Kebakaran Jenis Total Flooding System sepertimana berikut:

2.2 The Agent shall satisfy the following requirements:

vi) Tenaga National Berhad (TNB) and comply to Manual For Fire Protection System (by TNB) - applicable for use at TNB sub-station

3, Appointment of approved supplier/manufacturer

The contractor shall appoint a supplier/manufacturer/sub-contractor approved by Jabatan Bomba dan Penyelanat and Tenaga Nasional Berhad (for TNB Sub-station only) to supply the specific agent and experience in the specific area as required by the government.

  

...