search
Log In
17 votes
220 views
in Mechanical 490 points 5 7 10
0
kaedah perolehan ikut spp sahaja...cuma ada masalah saya rasa jika lantik pihak ketiga ..jika berlaku sesuatu OEM  lif tidak akan bertanggungjawab/ bantu kita jika ada masalah lif dikemudian hari

1 Answer

1 vote
Perolehan kerja melebehi RM20k hingga 500k perlu melalui proses sebutharga kecuali ada SPP terbaru.
10,970 points 9 43 89
0

Penyelenggaran lif oleh pihak ketiga merupakan dasar dan polisi Kerajaan. Dilihat dari sudut positif ianya  membuka peluang kepada penyertaan lebih ramai kontraktor dalam bidang ini dengan mematuhi syarat-syarat dan keperluan yang di tetapkan seperti contoh perlu engage competent person.

Sememangya adalah teramat baik kerja-kerja membekal memasang ataupun  menyelenggara sistem lif diberi kepada OEM atas dasar kepakaran dan  kekompetenan dalam bidang khusus ini.

Namun penetapan dasar ini masih boleh berubah jika  pelaksanaan oleh pihak ketiga ini kekadang menggamit permasalahan pada agensi pelaksana mahupun pihak pelanggan.

Cara terbaik ialah dapat merekod dan mengumpulkan setiap masalah agar data-data ini boleh menjadi sokongan kepada sebarang isu yang hendak dibawa ke pemerhatian pihak yang berwajib.

...