search
Log In
22 votes
93 views
Adakah VECP (Value Engineering Change Proposal) dapat diterapkan dalam kontrak sediada bagi menggalakkan pelaksanaan VE di peringkat pembinaan?
in Value Management 1,880 points 2 8 25
retagged by

3 Answers

3 votes
This question still have no answer since 2014. Hope someone expert on contractual could enlighten us on this question.
580 points 1 1 9
2 votes
Persoalannya sekiranya VE dilaksanakan di peringkat pembinaan, siapakah yang akan melaksanakannya dan siapkan yang akan mendapat benefit secara terus?

Sekiranya VE ini dilaksanakan sendiri oleh JKR melalui HODT, ianya akan menambahkan beban kerja kepada HODT memandangkan tugas melaksana sesuatu projek akan berpanjangan dan tidak berkesudahan. Walaupun, secaramanya ianyamenguntungkan Kerajaan, tetapi secara efektifnya, ianya akan melibatkan masa utk pindaan dan risiko penambahan masa kontrak

Sekiranya dibenarkan pihak Kontraktor melaksanakan VE ketika pembinaan, ianya seolah-olah pegawai JKR tidak memberikan rekabentuk yang terbaik di dalam pelaksanaan projek.
50,680 points 25 104 239
2 votes
pada pengetahuan saya perlaksanaan VECP masih tidak dapat dilaksanakan bagi kontrak JKR 203 kerana tiada provision dalam syarat-syarat kontrak JKR, sekiranya ingin dilaksana syarat-syarat kontrak JKR 203 perlu pinda/ditambah
610 points 4 5 14
...