search
Log In
20 votes
99 views
in Assets & Facilities Management 1,880 points 2 7 25
retagged by

1 Answer

1 vote
Pada pandangan saya, mungkin pegawai-pegawai di JKR boleh membuat research atau kajian, analisis dan pengumpulan data LCC pasal pada pandangan saya, data-data untuk LCC boleh dipecah-pecahkan lagi kepada kepada beberapa sub-topik atau traits lagi, sebagai contoh berapakah masa yang diambil untuk membuat rekabentuk struktur sekian-sekian jenis bangunan berkeluasan tertentu dengan penggunaan yang tertentu dan didarab dengan sekian-sekian pekali @parameter/pekali/faktor untuk disetarakan dengan nilai Ringgit Malaysia semasa. sekian sahaja pandangan ringkas saya.
2,020 points 6 13 25
...