search
Log In
11 votes
66 views
in Contract Administration 2,760 points 4 14 39
0

Item latihan tidak dibenarkan dimasukkan dalam Perjanjian Perkhidmatan Perunding (CSA).

1 Answer

1 vote
Pada pendapat saya, tidak boleh dimasukkan kerana perbelanjaan 'training'  seharusnya ditanggung sendiri oleh perunding.
7,240 points 9 29 47
...