search
Log In
11 votes
107 views
in Project Management 1,560 points 4 10 21
retagged by

2 Answers

2 votes
 
Best answer

Assalamualaikum

Merujuk kepada keputusan mesyuarat JPP bil.1/2014 yang diadakan pada 07 Januari 2014, memaklumkan bahawa adalah tanggungjawab HODT  untuk mengemukakan permohonan perolehan barangan import kepada pihak MITI didalam perolehan kerajaan sepertimana SPP07/2002 (Borang Lampiran A).

http://www.treasury.gov.my/pekeliling/spp/spp072002.pdf


Saya pernah memohon kelulusan dari MITI untuk mengunakan barangan import... Saya boleh share apa yg perlu dihantar kepada pihak MITI..

28,060 points 38 98 208
selected by
0
Salam tuan. Permohonan ini dilaksanakan sebelum perolehan dibuat atau semasa penilaian? Kalau merujuk website MITI, pemohon kena lampirkan sekali katalog. Tapi macam mana kita nak tahu jenama atau cadangan produk yang akan dibekalkan pentender sama ada import atau tempatan. Mungkin tuan boleh kongsikan prosedur.
0
perolehan barangan mengutamakan baragan tempatan..

sekiranya barangan tempatan tiada atau tidak dapat memenuhi keperluan projek, barula peralatan yang diimport diambilkira.

bagi kes saya, mesyuarat telah memutuskan untuk membuat perolehan atas perkara berikut:

1) naiktaraf peralatan sedia ada (peralatan sedia ada adalah dari luar negara)

2) Peralatan yang tiada dipasaran tempatan. oleh itu, spec berkenaan dimasukan didalam dokumen tender untuk rujukan kepada petender.
5 votes
Kalau tak silap saya,pihak Pelanggan yang perlu membuat permohonan kepada MiTi memandangkan barangan import selalunya atas permintaan mereka. But all the paperwork is usually done/prepared by the designer/architect/engineer yang menguruskan rekabentuk/penggunaan barangan import tersebut.

Tidak ada salahnya juga jika permohonan dibuat oleh HODT (JKR) jika ia lebih kepada kehendak perekabentuk yang berkaitan yang melibatkan justifikasi disediakan oleh mereka.
10,740 points 10 42 73
...