search
Log In
15 votes
173 views
related to an answer for: Penggabungan Sistem Penarafan Hijau
in Building 2,760 points 6 23 31

2 Answers

3 votes
MyCREST masih di peringkat piloting... Pihak CAST / CIDB patut maklumkan tentatif pelancaran... Mungkin selepas KPKR baru di lantik??
23,880 points 32 80 152
5 votes

Untuk makluman, nama MyCREST masih belum dimuktamadkan dan akan di beri nama kemudian.

Sistem MyCREST telah di siapkan dokumennya dan telah melalui proses "trial-run" dengan 3 buah projek. Ia sekarang sedang dalam proses pindaan setelah beberapa perkara dikenalpasti semasa sesi "trial-run".

Langkah-langkah seterusnya :

i. Pihak CIDB sedang dalam proses mendapatkan akreditasi badan berkenaan dan mengadakan pembentangan umum

ii. JKR sedang mengenalpasti projek-projek yang boleh memulakan penggunaan MyCREST

iii. Pewujudan badan pentadbir MyCREST sedang juga diusahakan

iv. Persijilan kepada para penilai juga akan diadakan selepas raya ini

v. Pelancaran adalah dijadualkan pada bulan Oktober 2014

Sementara itu, sekiranya ada di antara HOPT yang ingin projeknya digunakan sebagai perintis MyCREST, sila hubungi CAST.

3,210 points 3 14 24
...