search
Log In
13 votes
72 views
Sistem automasi pejabat sepertimana yang digunapakai oleh bank-bank dan syarikat-syarikat telekominikasi tempatan bagi mengurangkan Kelemahan Manusia bagi perkara-perkara rutin seperti mengeluarkan surat-surat amaran, peringatan etc....
in Project Management 930 points 5 11 16

1 Answer

3 votes
Kelemahan manusia seperti di atas telah diambil kira di dalam Sistem SKALA. Jika dilihat surat-surat, aliran kerja hingga ke maklumat bayaran, borang-borang di dalam SPB telah ada di dalam sistem SKALA.

Jawapan saya, sistem automasi pejabat ini untuk perkara rutin pengurusan projek telah sedia di SKALA.

Terima kasih.
4,990 points 5 27 43
...