search
Log In
20 votes
172 views
in Project Management 930 points 5 11 16

3 Answers

5 votes
Pada pendapat saya di sinilah pentingnya BIM, yang mana masalah installation M&E ini dapat diselesaikan lebih awal apabila BIM dapat memberi gambaran 3D tentang kedudukan "pre-design" keperluan M&E pada komponen-komponen IBS.
10,190 points 33 70 108
4 votes
Biasanya dalam projek2 IBS, pihak kontraktor di syaratkan untuk melantik " M&E Coordinator " sepenuh masa bagi menyelaras kerja2 mekanikal & elektrikal. Jadi, pihak PP hendaklah pastikan ada di tapak seorang penyelaras M & E yang cukup kompeten dan pengalaman.
23,880 points 32 80 152
5 votes
JKR telah melaksanakan banyak projek dengan menggunakan kaedah IBS tetapi masih ada masalah di antara pihak kontraktor utama, RISP dan NSC semasa pembinaan ditapak. Pada masa ini lukisan keperluan perkhidmatan/peralatan M&E telah diberi dan di masukkan sebelum pemanggilan tender utama, beberapa siri mesyuarat dan perbincangan diantara semua disiplin yang diketuai oleh CKAS telah diadakan sebelum dokumen tender utama disediakan.dan ditenderkan.

Keperluan sevices M&E biasanya tidak difahami oleh kontraktor utama dan RISP yang dilantik yang menyebabkan masalah semasa pembinaan. Adalah di cadangkan bahawa:

1. Diadakan (wajib) untuk memberi taklimat kepada pentender untuk projek yang kompleks atau bernilai tinggi mengenai keperluan untuk M&E services dalam rekabentuk komponen IBS

2. Dilantik juga M&E konsultan oleh RISP untuk menyemak dan mengesahkan keperluan M&E sebelum menghantar lukisan kepada CKAS untuk kelulusan. Pada masa ini hanya jurutera konsultan awam sahaja yang menyediakan lukisan struktur untuk pihak RISP dan dicadangkan masukkan kos untuk konsultan M&E juga dalam projek tersebut.

3 Pihak CKAS perlu menghantar semua lukisan dari kontraktor utama berkaitan M&E services untuk semakan dan pengesahan keperluan M&E oleh HODT berkenaan sebelum meluluskan lukisan untuk pembinaan.

4. Pihak PP dan wakil PP perlu lebih peka mengenai keperluan awalan dan maklumat yang perlu diberi oleh kontraktor utama semasa mesyuarat tapak dan teknikal bagi memastikan isu-isu berkaitan dengan services M&E diselesaikan pada peringkat awal dan bukan selepas kerja-kerja komponen IBS disiapkan.

5. Sentiasa memaklumkan kepada HODT-HODT berkaitan mengenai isu-isu atau masalah yang mungkin akan menjejaskan pembinaan ditapak.
3,420 points 4 23 27
...