search
Log In
8 votes
108 views
in Assets & Facilities Management 9,290 points 17 32 56

2 Answers

2 votes
Asset & Facilities Management (Pengurusan Aset dan Fasiliti) merupakan satu kaedah pengurusan aset secara menyeluruh termasuk bidang pentadbiran, kewangan, penyenggaraan dan operasi. Ia juga merupakan satu aspek mengurus dan menyenggara aset serta fasiliti bangunan sama ada yang berbentuk 'tangible' atau 'intangible'. Antara skop-skop yang terlibat ialah awam dan struktur, mekanikal, elektrik, pentadbiran dan perundangan.
1,260 points 4 7 14
2 votes
Pengurusan Aset dan Fasiliti ialah persepaduan aktiviti pelbagai disiplin dalam membentuk persekitaran dan pengurusan yang memberi kesan kepada manusia dan tempat kerja.
22,370 points 22 83 142
...