search
Log In
16 votes
69 views
in Human Resource Management 1,980 points 9 15 23

1 Answer

5 votes
Penempatan pegawai adalah dibawah tanggungjawab Bahagian Sumber Manusia Cawangan Pengurusan Korporat dan Pengarah Kanan setiap disiplin. Kerapkali pegawai tidak ditempatkan dibahagian yang sesuai dengan kepakarannya disebabkan oleh beberapa faktor seperti berikut:

1. Tiada kesedaran di peringkat sumber manusia tentang keperluan pegawai ditempatkan ditempat yang tepat dengan kepakarannya.

2. Tiada pegawai lain yang boleh menggantikan peranan pegawai tersebut  terutama yang terlibat dengan pengurusan korporat atau teknologi maklumat (IT)

Adalah perlu untuk Pengurusan sumber manusia memantau prestasi sesuatu Cawangan supaya JKR boleh menjadi pakar rujuk untuk Pengurusan Aset dan Fasiliti dan mengadakan forum dengan pelaksana untuk mendapatkan maklum balas permasalahan yang timbul.
1,370 points 5 8 12
...