search
Log In
17 votes
150 views
in Human Resource Management 4,400 points 12 37 51

3 Answers

8 votes
 
Best answer
cadangan yg menarik bagi memastikan pengguna baru dapat menggunakan JCoP Cafe dengan mudah. pantas dan lancar. pada pandangan saya mungkin boleh disediakan manual pengguna (dalam bentuk point form atau step by step process). di samping itu, boleh juga sediakan video snippet untuk membantu pengguna memahami fungsi yang ada di dalam JCop Cafe.
51,920 points 33 88 182
selected by
9 votes
Tuan antara newbies(1bulan) yang cepat membesor. Pendapat tuan perlu di beri perhatian agar JCop Cafe terus di manafaatkan oleh semua warga JKR. Buat masa ini jumlah pengguna P&P masih tahap rendah dan perlu idea utk tarik lebeh ramai lagi ahli yang aktif.
10,970 points 9 43 89
0
Amat besetuju..
5 votes
Saya sangat setuju berkenaan cadangan mengwujudkan satu tab panduan manual pengguna J-Cop Cafe bagi kegunaan semua pegawai JKR sebagaimana contoh panduan manual pengguna pada Sistem Latihan JKR.

Urusetia J-Cop Cafe wajar mengwujudkan panduan manual pengguna sebagai satu inisiatif baru dalam menggalakkan pegawai JKR menggunakan medium J-Cop Café sebagai ruang perkongsian pengalaman dan pengetahuan dalam organisasi besar JKR.
18,070 points 28 67 123
0
Terima kasih atas cadangan Tuan. Pihak pentadbir JCoP Cafe mengambil maklum atas cadangan tersebut dan tindakan berkaitan akan dilaksanakan dalam jangka masa terdekat..
...