search
Log In
16 votes
149 views
in Helpdesk 4,490 points 13 39 52
retagged by

3 Answers

11 votes
 
Best answer
Bandwidth Internet JKR yang diberi adalah amat terhad dan perlu diagihkan kepada pejabat-pejabat lain seperti Midvalley, PJD, TIMA, Maju. Dengan jumlah kakitangan yang ramai, bandwidth yang ada di JKR tak mampu untuk menampung kesemua laman sesawang untuk di access. Jadi keutamaan hanya diberi kepada laman sesawang yang tertentu sahaja. BTM ada menerima permohonan agar di release untuk UTube tetapi terpaksa ditolak kerana faktor Bandwidth yang terhad.

Sekian, terimakasih

Untuk pencerahan tuan boleh mendapat maklumat yang lebih lanjut daripada Bahagian Teknologi Maklumat.
27,620 points 73 158 200
selected by
9 votes
Merujuk kepada Dasar Keselamatan Dan Garis Panduan iCT jkr juga telah menyatakan penggunaan internet sepertimana para 060701. Antaranya:

1)  Hanya laman web yg berbentuk akademik serta urusan kerja.
2) Capaian laman yang berbentuk hiburan, hobi atau leisure tidak dibenarkan termasuk laman game online, radio online dan video streaming;

Sekiranya terdapat laman web yang disekat untuk urusan kerja, pegawai boleh memohon kepada  ICTSO untuk pelepasan laman berkenaan..

Maklumat lanjut mengenai keselamatan Internet hendaklah merujuk kepada PKPA Bil. 1 Tahun 2003 bertajuk “Garis Panduan Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik.
31,520 points 39 105 229
8 votes
Pandangan saya jawapan yang diberikan tidak menjawab soalan.

Persoalan kenapa KKR diberikan kelebihan akses tetapi tidak kepada JKR?

Pandangan saya YouTube tidak sepatutnya disekat kerana banyak perkara yang boleh dipelajari darinya.

alasan Bandwith sepatutnya tidak timbul kerana pihak JKR perlu menjangka keperluannya.
35,820 points 16 62 153
0
Setuju, secara idealnya saya berpandangan, banyak perkara yang boleh dipelajari daripada YouTube sekarang. Tetapi dari segi praktikalnya, saya merasakan, berkemungkinan kos yang perlu ditanggung oleh Jabatan untuk menyediakan infra (terutamanya internet bandwidth) agak terlalu tinggi. Mungkin boleh dihadkan pada waktu lunch hour sahaja penggunaannya?

Berkenaan dengan laman sesawang yang disekat, pengguna boleh berhubung terus dengan pentadbir di BTM untuk mendapatkan pelepasan ke laman web yang berkaitan sekiranya didapati terdapat keperluan untuk mengakses laman tersebut.
...