search
Log In
20 votes
214 views
Persoalan ini merujuk kepada the best practice dan life cycle cost (sekiranya ada), dan apa saja pandangan yang bersesuaian utk dibincangkan bersama.
in Electrical 4,490 points 13 39 52

2 Answers

10 votes
Merujuk kepada Surat Arahan KPKR Bil.1/2013 berkenaan "Piawaian JKR Bagi Jangka Hayat Aset Insfrastruktur Dan Aset Kejuruteraan", tempoh hayat pendawaian dalam bangunan adalah dijangkakan mampu bertahan sehingga 20 tahun. Walau bagaimanapun, jangkaan ini adalah tertakluk kepada faktor utama berikut:

i) Kualiti bahan pendawaian yang digunakan;

ii) Rekabentuk pendawaian (cth: pendawaian permukaan, terbenam, dsb); dan

iii) Amalan penyenggaraan yang dilaksanakan.
340 points 2 3 6
edited by
8 votes
Tiada tempoh tertentu ditetapkan untuk pendawaian semula. Merujuk kepada Peraturan 110, Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, pendawaian perlu diuji setiap 5 tahun sekali oleh orang kompeten. Cadangan untuk membuat pendawaian semula bergantung kepada keputusan laporan ujian yang telah dibuat.
2,180 points 4 10 24
...