search
Log In
14 votes
143 views
in Human Resource Management 4,400 points 12 37 51

2 Answers

4 votes
 
Best answer
Pada pendapat saya ianya perlu dan mesti dilaksanakan tetapi perlulah melalui beberapa kriteria dan tapisan. Ini bagi mengelakkan mereka yang bermasalah juga menerima kenaikan dan boleh mengakibatkan moral kakitangan lain menurun.

Untuk makluman, pada guru-guru perkara ini telah dilaksanakan  

Yang paling penting yang perlu diusahakan oleh Pengurusan JKR ialah kenaikan pangkat berdasarkan kebolehan dan kepakaran sepertimana yang diperolehi oleh Doktor Perubatan.
27,610 points 73 158 200
selected by
3 votes
Beberapa kriteria selain time base spt kompetensi yang di miliki pegawai perlu juga di ambil kira.
3,260 points 4 17 42
...