search
Log In
12 votes
80 views
in Assets & Facilities Management 2,970 points 5 12 19

3 Answers

3 votes
 
Best answer
Terdapat beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya adalah:

a. Memperkemaskan/memperincikan senarai tugas dan kuasa wakil S.O

b. Wakil S.O perlu merancang dan menetapkan keutamaan dalam melaksanakan tugas.

c. Melaksanakan sistem penghargaan dan hukuman dalam pengurusan projek.

d. Pemilihan wakil S.O bergantung kepada prestasi yang lepas.

e. Penilaian oleh stakeholder secara berterusan
2,950 points 4 11 22
selected by
2 votes
SO dan wakil SO perlu ikhlas, ingat tuhan

SO dan wakil SO perlu tawadduk

SO dan wakil SO perlu lebih lama disesuatu projek. dari awal sampai akhir projek siap.

SO dan wakil SO perlu motivasi

SO dan wakil SO perlu sedar dia bekerja untuk rakyat

SO dan wakil SO perlu sedar projek ini amanah orang, amanah tuhan
5,880 points 3 10 42
2 votes
sistem yang dilaksanakan di dalam JKR  (silo/compartmentalized) banyak menyumbang kepada isu ini di mana SO dan wakil dilantik selepas projek di award tanpa mengetahui hujung pangkal projek sama ada dari aspek sejarah mahupun masalah yang berkaitan di peringkat awal projek.

untuk perincian masalah sebenar, elok dirujuk pihak yang lebih berpengalaman seperti JD ataupun unit projek khas cawangan..
7,700 points 12 39 66
...