search
Log In
13 votes
28 views
in Assets & Facilities Management 2,970 points 5 12 19
edited by

2 Answers

3 votes
 
Best answer
Peranan pasukan fasiliti semasa pembinaan adalah untuk meastikan sistem dan komponen yang digunakan pada bangunan mempunyai jangka hayat yang tinggi dan spare part sistem yang mudah didapati untuk jangka masa yang panjang.

Selain itu, mempunyai ruang yang cukup untuk melaksanakan aktiviti penyenggaraan bagi sistem atau komponen pada bangunan tersebut.
2,950 points 4 11 22
selected by
2 votes
peranan pasukan fasiliti memastikan segala aspek berkaiatan fungsi, keselamatan, kebolehsenggaraan dan pembinaan berada dalam keadaan memuaskan
5,880 points 3 10 42
...