search
Log In
11 votes
18 views
in Assets & Facilities Management 2,950 points 4 11 22

1 Answer

2 votes
 
Best answer
Jika Sistem Pengurusan Bersepadu (SPB) JKR dipatuhi dengan sempurna, perkara ini tidak akan berlaku kerana terdapat senarai penyerahan yang perlu dipatuhi kontraktor dan JKR.
2,970 points 5 12 19
selected by
...