search
Log In
16 votes
53 views
in Helpdesk 230 points 1 1 4
0

Ini merupakan amalan berterusan walaupun sedikit.  MAMPU telah mengambil inisiatif untuk menambahbaik pelaksanaan Amalan 5S yang kini dijenamakan semula kepada Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA).

1 Answer

4 votes

Jawapan saya untuk soalan yang hampir sama sebelum ini.

 
Bagi saya 5s sepatutnya adalah proses yang berterusan dan senantiasa perlu diterapkan ke dalam minda kakitangan. Sekiranya 5s senantiasa digembar-gemburkan kepada kakitangan oleh pihak pengurusan sama ada melalui "awareness" secara maya, melalui email, kursus, aktiviti, dan sebagainya, isu kebersediaan tidak akan timbul kerana 5s itu diamalkan dan bukan hanya dibuat apabila ada pihak berwajib datang untuk melihat perlaksanaan 5s di pejabat.
10,190 points 33 70 108
0

yesyesyesyesyes

jawapan saya sebutikk sama ngan jawpan tuan

 

للهمّ يسر و لا تعسر

 

cool

...