search
Log In
22 votes
315 views

Ini penting untuk penambahbaikan pengurusan projek berdasarkan kepada kos, quality, time dan mungkin produktiviti juga. Adakah JKR telah mempunyai "tools" bagi pengukuran ini.

OBB yang dilaksanakan sekarang ini macamana? "Return on investment" juga?

in Project Management 27,610 points 73 158 200

1 Answer

4 votes

JKR mengukur pengurusan projek menggunakan "tools" berbentuk "questionare" iaitu "Project Health Check".

Pautan: PHC

4,990 points 5 27 43
...