search
Log In
17 votes
91 views
in Project Management 10,190 points 33 70 108

1 Answer

2 votes
Buat masa ini tiada penetapan keluasan pejabat tapak bergantung kepada kategori projek. Mungkin kriteria ini boleh diambil kira untuk cadangan pejabat tapak piawai.
35,820 points 16 62 153
...