search
Log In
17 votes
86 views
in Project Management 10,190 points 33 70 108

1 Answer

2 votes
Buat masa ini tiada penetapan keluasan pejabat tapak bergantung kepada kategori projek. Mungkin kriteria ini boleh diambil kira untuk cadangan pejabat tapak piawai.
35,580 points 16 58 150
...