search
Log In
15 votes
73 views
in Assets & Facilities Management 3,660 points 6 15 27

1 Answer

4 votes

Kompetensi merupakan kombinasi antara pengetahuan dan kemahiran. Kemahiran boleh ditingkatkan melalui pelbagai cara antaranya latihan semasa kerja (on job training) ataupun mengikuti latihan kemahiran formal. Begitu juga pengetahuan, ia boleh diperolehi dengan bacaan, kajian, penyelidikan ataupun mengikuti kelas/kursus ilmiah yang berkaitan secara berterusan.
Buat masa ini, latihan yang ditawarkan kepada pengamal pengurusan aset adalah latihan untuk meningkatkan pengetahuan sahaja(tahap 1 & 2). Latihan yang menjurus kepada praktikal dan kemahiran masih diperingkat pembangunan dan dijangka siap pada akhir 2014.

4,440 points 6 12 29
0
JKR perlu wujudkan satu pusat latihan yang lebih praktikal bagi pengamal pengurusan aset untuk memastikan pengetahuan mengenai pengurusan aset lebih meluas. Seorang pengurus aset perlu tahu mengenai pengurusan risiko, pengurusan nilai, LCC dan sebagainya. Pendedahan secara terperinci perlu diberikan kepada pengurus aset serta kepada pekerja bawahan.
...