search
Log In
19 votes
136 views

Kerap kali kursus pengurusan projek kurang mendapat sambutan dari HOPT,  walaupun hakikat sebenarnya kompetensi pengurusan projek amat penting bagi memastikan  kejayaan sesuatu projek.

Apakah kerana kursus pengurusan projek banyak mengandungi teori sahaja atau  HOPT  terlalu sibuk sehingga tiada masa menghadiri kursus.

in Project Management 7,240 points 9 29 47

3 Answers

2 votes
Pegawai tidak nampak faedah menggunakan toolsPengurusan Projek kerana berpandangan semua itu akan membeban mereka.
3,440 points 4 17 46
0
Ada cadangan bagaimana nak boleh nampak  faedah menggunakan tools ini dapat merengankan beban pegawai
1
Adakala nya sokongan pengurusan atasan amat penting..
0
Dicadangkan pegawai2 yang telah dapat sijil pengurusan projek diberikan tanggungjawab untuk menyelia projek yang boleh dijadikan contoh
2 votes
Mungkin jika diperkenalkan elaun kepada pemegang cert pengurus projek lebih ramai akan berminat..
9,530 points 25 58 109
1
Saya cadangkan dibuat kursus panjang selama minimum 6 bulan dan diselia secara terus dan sepenuh masa oleh Pengurus Projek bertauliah RPD di tapak bina bagi projek khas yang mana JKR menghantar full team di tapak. RPD akan guide ahli kursus (project management trainee) case by case untuk meningkatkan kefahaman dan keberkesanan.
3 votes

Ia cuma pandangan saya.........

Terkadang kita terlalu sasarkan dan pentingkan cara menguruskan sesuatu projek sehingga keperluan dan pengetahuan asas yang seharusnya dimilik seperti yang tersanarai dibawah oleh seseorang dari kalangan kumpulan projek tersebut telah diabaikan:-

  • Kefahaman yang jelas terhadap tema dan subjek utama projek itu.
  • Faham dengan jelasnya setiap perincian lukisan untuk setiap komponen.
  • Ambil kesah dan arif dengan jelasnya terhadap kandungan spesifikasi dan kesensitifan setiap produk terhadap suhu, kelembapan dan kondisi sekeliling.
  • Ambil kesah untuk menyemak semula kandungan BQ dengan merujukkan kepada lukisan kontrak sebelum sesuatu skop kerja dilaksanakan demi mengelakkan berlakunya kejadian VO.
  • Pastikan ada pengetahuan asas terhadap setiap jenis ujian konkrik dan kerja tanah.
  • Perolehi juga pengetahun asas terhadap kerja-kerja ukur.
49,180 points 107 197 357
...