search
Log In
17 votes
82 views
in Project Management 10,190 points 33 70 108

1 Answer

3 votes
Kemalangan di tempat kerja sepatutnya boleh dielakkan sekiranya prosedur keselamatan diterap dan diamalkan.

Seringkali kita dapati aspek keselamatan baik dari segi implementasi dan pematuhan seperti melepaskan batuk di tepi tangga.

Oleh itu, JKR perlu memberikan perhatian yang serius didalam aspek keselamatan dari segi kesedaran dan pematuhan, penguatkuasaan lebih kerap juga perlu dilaksanakan agar aspek keselamatan sentiasa dipatuhi.
35,820 points 16 62 153
0
Kadangkala JKR memberikan perhatian yang serius, tetapi di tapak para pekerja selalunya gagal untuk mematuhi prosedur tersebut atas pelbagai alasan seperti tidak selesa, sukar membuat kerja dan sebagainya sedangkan kita tidak boleh memantau setiap saat pekerja-pekerja tersebut...
...