search
Log In
12 votes
55 views
in Assets & Facilities Management 2,590 points 8 13 26

1 Answer

3 votes

Asasnya adalah menerapkan budaya kepentingan kemudahan penyenggaraan kepada profesional dan individu yang terlibat dalam perancangan, rekabentuk dan pembinaan. Langkah awal adalah dengan mengadakan seminar, forum dan bengkel di mana semua yang terlibat dalam penyenggaraan, perancangan, rekebentuk dan pembinaan diberikan penekanan mengenai budaya ini. Disamping itu perlulah ditunjukkan vidoe-video atau gambar-gambar aset dan fasiliti yang telah siap dan mudah disenggara. Juga yang sukar disenggara. Serta diterangkan kebaikan amalan budaya kemudahan senggara dari aspek masa dan kos. Dimana sekiranya DFM diambilkira maka penyenggaraan menjadi mudah,  kos rendah dan menjimkatkan wang rakyat serta masa yang penyenggaraan yang singkat dan akhirnya pengguna yang mendapat faedah.

2,440 points 5 20 31
0
Salah satu pendekatan tambahan yang boleh diberi perhatian ialah dengan mengambilkira pelaporan dari Building Condition Assessment (BCA) dimana selain daripada memberi penarafan atas bangunan tersebut ia juga boleh digunakan bagi tujuan pembelajaran untuk DFM berdasarkan kepada penemuan tersebut mengikut disiplin Awam & Struktur dan M&E. Oleh yang demikian tim senggara perlu juga duduk bersama-sama HOPT diperingkat rekabentuk bagi mambantu dalam memberi input DFM.
...