search
Log In
12 votes
18 views
in Assets & Facilities Management 3,660 points 6 15 27

1 Answer

3 votes

Kekerapan menghadiri latihan bukanlah ukuran kepada peningkatan tahap kompetensi. Apa yang lebih penting adalah menjalani latihan secara sistematik. latihan yang disediakan terbahagi kepada 3 peringkat: asas, pertengahan dan lanjutan. Bergantung kepada keperluan tugas, setiap orang boleh memilih untuk menghadiri kursus asas sahaja, kursus asas dan pertengahan sahaja ataupun melengkapkan modul latihan. Sesiapa yang terlibat secara langsung dengan pengurusan aset perlu sekurang-kurangnya kompetensi pengurusan aset tahap 3. Modul pertengahan menawarkan kompetensi tahap 3 dan 4.

4,440 points 6 12 29
...