search
Log In
15 votes
89 views
in Fixed Asset (Tak Alih) 10,190 points 33 70 108
recategorized by

1 Answer

3 votes
Asset Management atau Pengurusan Aset adalah satu sektor yang berkembang pesat di dunia dan di Malaysia. JKR sebagai badan pelaksana di dalam industri pembinaan Malaysia juga perlu turut sama dalam mempraktikkan Pengurusan Aset. Setelah sekian lama banyak bangunan telah siap dibina. Semua bangunan ini perlu diurus supaya jangka hayat aset dapat dioptimumkan. Jika ianya tidak diurus dengan baik maka bangunan akan merosot dari segi kualiti penyampaian perkhidmatannya dan lama kelamaan ianya akan rosak dan susut nilai. Oleh itu Pengurusan Aset adalah sangat penting kerana ianya dapat : a)memanjangkan jangka hayat aset b)mengurangkan kos penyenggaraan c)meningkatkan ROI d)memastikan penyampaian perkhidmatan bangunan sentiasa pada tahap optimum disepanjang jangka hayat aset.
22,410 points 22 84 142
...