search
Log In
10 votes
63 views
in Assets & Facilities Management 1,640 points 5 9 18

1 Answer

3 votes
JKR sendiri dianggotai oleh pelbagai Cawangan & Bahagian seperti CPK, CKS, CUB, CKE, CKM dsbnya tertakluk kepada apa yang hendak dicapai melalui akta atau undang-undang berkenaan. Ianya perlu melalui KKR supaya boleh diperhalusi oleh PUU sebelum diangkat untuk proses menjadikannya sebagai akta atau undang-undang. Perlu diberi perhatian bahawa perlaksanaan akta/undang-undang adalah seiring dengan elemen Penguatkuasaan. Ini akan memerlukan tambahan kakitangan dan sumber lain yang perlu difikirkan.
2,650 points 1 5 16
...