search
Log In
15 votes
130 views
Sekiranya SOFA telah diluluskan dan SFA telah disediakan dalam skala tetapi terdapat kegagalan kontraktor membaiki kecacatan yang berulang maka SO mengambil penyelesaian dgn mengeluarkan Notis selama 7 hari, sekiranya gagal pihak jkr akan melantik pihak ketiga untuk membaikinya dan memotong dari baki bayaran kontraktor.

Selepas 7 hari kontraktor gagal membaiki dan jkr telah melantik pihak ketiga pembaikian dengan memotong dari baki bayaran kontraktor.

Soalan: apakah SOFA di buat semula atau buat pindaan pada SFA sahaja.
in Contract Administration 340 points 2 3 6
recategorized by
0
saya suka tanya.. 1. Adakah kerja2 penbaikan yang dibuat oleh kontraktor telah mendapat kelulusan so/wakil so dari segi kaedah pembaikan yang sesuai dan jkr supervise semasa kerja pembaikan according to method statement approved. Saya rasa jika kita betul2 supervise mengikut kaedah yang betul kebarangkalian utk berlakunya defect yang berulang tidak akan berlaku..
0
But u r not answering the question being posed...
0
Saya telah utarakan soalan tersebut diatas berhubung dengan defect yang berulang kepada KPP Mekanikal kerana penyeliaan kerja-kerja Mekanikal dibawah KPP Mekanikal.

Setelah mendapat maklum balas dari KPP Mekanikal, saya akan majukan jawapan tersebut kepada tuan.

terima kasih.
0
Berhubung dengan pindaan sofa atau pindaan SFA.

Saya hanya membuat pindaan kepada draf SFA sahaja.

1 Answer

2 votes

SOFA merupakan statement untuk mendapatkan atau memuktamadkan amount terakhir yang diperlukan dalam sesebuah projek.....sekiranya amount pembaikan yang dibuat mengubah bottom figure SOFA maka SOFA perlu dibuat pindaan untuk memaklumkan peruntukan sebenar 

2,880 points 6 12 29
...